Úvod/ introduction

Iva à Paris

Narozena v Praze, od r. 1985 do 2019 jsem žila a pracovala ve Francii. Studia psychologie jsem absolvovala na FFUK a Universitě Paris V. Kompletního analytického vzdělání lacanovské orientace jsem nabyla u společnosti Espace analytique v Paříži. V pařížské oblasti jsem pracovala jako klinický psycholog a psychoanalytik v soukromé praxi. Jsem členkou společnosti Espace analytique, Fondation européenne pour la psychanalyse a dalších ve Francii a v České republice, žiji a pracuji v Praze.


Née à Prague, j’ai vécu et travaillé à Paris entre 1985 et 2019.  J’ai fait mes études de psychologie á FFUK et à l’Université Paris V, j’ai accompli ma formation analytique d’orientation lacanienne à l’Espace Analytique à Paris et ai travaillé dans la région parisienne en tant que psychologue clinicienne et psychanalyste. Membre de l’Espace Analytique, Fondation européenne pour la psychanalyse et d’autres associations en France et en République tchèque, je vis et travaille à Prague.