Více podrobností

Československo:

do 1985: Klinický psycholog/psychologue clinicienne
Fakultní nemocnice Motol, Neurologická a pediatrická klinika
Poliklinika Praha 4, Oddělení dětské psychiatrie a psychologie

Francie :

1992-2011 : Psycholog, Fondation A. Fondation, Ústav pro děti v sociální tísni, MECS, Elancourt, Yvelines

1997-2002 : Psychoterapeut, Výchovný ústav/Foyer Educatif Jean Cotxet,
Neauphle-le-Château, Yvelines

2001- 2013 : psychoterapeut ; Le PALLIUM (péče o těžce nemocné a osoby na konci života), Yvelines

2008 – 2015 : psychoterapeut pro postižené děti v náhradních rodinách
Placement familial spécialisé Les Tous Petits, Les Mesnuls, Yvelines

Depuis 2008 – 2015: psychoterapeut osob s profesionálním traumatem/ Trauma professionnel, IAPR, Ile-deFrance

Spolupráce s institucemi /collaboration avec les institutions:

RPSM 78 (Réseau de Promotion pour la Santé Mentale)

APCY (Association des Psychologues Cliniciens Yvelines)

Onko 92 (Asociace pro léčbu a psychoterapii osob s onkologickou chorobou / association des soins des personnes atteintes d’une maladie oncologique)