Texty / textes

NOUVEAU/NOVÉ

L’incomplétude,
séminaires 2012, 2013 Psychanalyse Actuelle, Paříž

L’insoutenable gravité du rond, à propos de Melancholia de Lars von Trier,
publikace, Du cinéma à la psychanalyse, le féminin interrogé, érès, 2013

Les mures de chez moi et la résonance de la voix,
přednáška na Journée mondiale de la voix, Paris, 2015
publikace, Voix des murs, voix d’a-mur, Solipsy 2015

Setkání s psychoanalytikem,
seminář pro Českou psychoanalytickou společnost, 17.12.2015 Praha

Le trauma, le temps et la folie dans le régime totalitaire,
přednáška na Mezinárodním psychoanalytickém kongresu Trauma, Temps, Histoire, Vídeň, 2014.
publikace, Trauma, temps, histoire, Champs social, 2016

L’horloge du deuil
publikace, L’âge, la vie, Blogue Collection, Paris 2016

Ida, de Pawel Pawvlikowki Que dire et que ne pas dire ?
publikace, Violences en cours : Psychanalyse Cinéma Politique, érès, 2017

« Není mostů », Exil je přerušená stopa a znovuvynalezení řeči
přednáška na konferenci Psychická změna : jedinec – instituce – společnost, Česká psychoanalytická společnost, Praha 2017
publikace, Analogon 86/2018

Nehybnost totality a čas subjektu
přednáška na symposiu Totalita a její vliv na vnitřní objekt, Opočno 2018

Klinická ukázka lacanovské analýzy
seminář pour ČSPAP, Institut Rafael, 18.2.2019 , Praha

Figura transgender jako migrant struktury
přednáška na symposiu Gender z pohledu psychoanalýza, Opočno, 2019

Psychoanalýza znovu vynalézaná v lacanovských inspiracích,  cyklus přednášek, publikace :

  • Úvod do psychoanalýzy znovu vynalézané, Institut Raphael 29.1. 2020, Analogon 90/2020
  • Zrcadlo a imaginární Já, Institut Raphael 26.2.2020, Analogon 91/2020
  • Symptom jako metafora zavržené otázky, Institut Raphael 23.9.2020, Analogon 92/2020
  • Diskurz a promluva, zdání a pravda, Institut Raphael 21.10.2020, Analogon 93/2021

Řeč snu v lacanovské analýze
publikace, časopis Psychoterapie, 2/2022

Setkávání s Jiřím Pecharem
publikace, Analogon, 98/2022

« Moi la vérité je parle »
přednáška v cyklu Pojetí pravdy v psychoanalýze,
Česká psychoanalytická společnost 2023

Touha být a anulující repetice, Víly z Inisherinu
publikace, Analogon 101/2023

Nesnesitelná tíže kruhu, « Melancholia »
publikace, časopis Psychoanalýza dnes, 2024

Dobro došli ? Nebo se raději « vrátit zpátky za přesladkou vůní « ?
přednáška v cyklu Nevítané dítě, ČPS, 2024

Není mostů. Psychoanalýza znovuvynalézaná v lacanovských inspiracích
publikace, Spolek Analogon, Nakladatelství Karolinum 2023