Texty / textes

„Diskurz a promluva, zdání  a pravda“ (Discours et la parole, le semblant et la vérité), Pražská skupina pro současnou psychoanalýzu, Institut Rafael, Praha, 21.10. 2020, 

Seminář „Symptom…“  v: Analogon 92, Kuler, 2020, 

« Horloge du deuil », article d’Iva Andreis, in L’âge, la vie , 2012

„ L‘Insoutenable gravité du rond, à propos de Melancholia de Las vonTrier“, Iva Andreis, in Du cinéma à la psychanalyse, le féminin interrogé, p. 67-74, édition érès 2013,

« L’incomplétude »,
Iva Andreis, séminaires 2012, 2013 , Psychanalyse Actuelle, Paříž

« Trauma, temps et la folie dans le régime totalitaire »,
Iva Andreis, Congrès« Trauma, Temps et histoire », Vienne 2014, in Trauma, Temps, Histoire, p.175-189, Champs social éditions, 2016

« Les murs de chez moi et la résonance de la voix »
Iva Andreis, Journée mondiale de la Voix, Paris 2015, in Voix des murs, voix d‘a-mur, p.157-172, Solipsy 2016

„ Ida, de Pawel Pawlikowski“
Iva Andreis, in Violences en cours, Psychanalyse, Cinéma, Politique, p. 213-224, édition érès 2017,

«  Setkání s psychoanalytikem,  »
Iva Andrejsová, seminář pro Českou psychoanalytickou společnost, 17.12.2015 Praha

«  S Lacanem o pravdě a Reálnu v psychoanalýze, od řečeného k řečení, od vědění k bytí subjektu » Iva Andrejsová, «  Česká psychoanalytická společnost, 27.5. 2017, Praha

« Není mostů. Exil je přerušená stopa a znovuvynalezení řeči ».
Iva Andrejsová, Congrès Fenichel ll. : « Individuum, instituce, společnost », Česká psychoanalytická společnost, 2017 , Praha, in Analogon 86, p. 44-49, 2018

«  Nehybnost totality a čas subjektu“
Iva Andrejsová, Psychoanalyticko-psychoterapeutické symposium : Totalita a její vliv na vnitřní objekt, Opočno 2018, in web Iapsa, Libri

„ Klinická ukázka lacanovské analýzy“
Iva Andrejsová, seminář pour ČSPAP, Institut Rafael, 18.2.2019 , Praha

„ Figura « Transgender» jako migrant struktury“
Iva Andrejsová, Psychoanalyticko-psychoterapeutické symposium : Genderové teorie včera a dnes, Opočno 2019, in web Iapsa Libri

„ Psychoanalýza znovuvynalézaná v lacanovských inspiracích“,
Iva Andrejsová, Pražská skupina pro současnou psychoanalýzu, Institut Rafael , 29.1.2020, Praha, in Analogon 90, Kulér I – V, 2020

„ Já, druhý a Druhý, chybění a touha“ (Moi, l‘autre et l‘Autre, le manque et le désir“), Iva Andrejsová, Pražská skupina pro současnou psychoanalýzu, Institut Rafael, 26.2.2020, Praha, in Analogon 91, Kulér, 2020

„Psychoanalytický symptom jako metafora zavržené otázky“ ( Symptôme psychanalytique comme la métaphore d’une question rejetée) , Iva Andrejsová, Pražská skupina pro současnou psychoanalýzu, Institut Rafael, Praha, 23.9.2020